Điều khoản dịch vụ

Bằng cách sử dụng dịch vụ được cung cấp trên trang web lamvideo.net, một dịch vụ của Adcentral, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây. Vui lòng đọc kỹ để đảm bảo bạn hiểu rõ các điều kiện sử dụng dịch vụ của mình.


Riêng tư

 1. Bạn đã đọc và hiểu Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
 2. Thông tin do bạn gửi tới sẽ tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng tài khoản trên trang Lamvideo.net

 1. Lamvideo.net không được sử dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt nếu có hành vi này.
 2. Việc bảo mật mật khẩu là trách nhiệm của người dùng.
 3. Mỗi người bị giới hạn một tài khoản trên trang Lamvideo. Mỗi cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp cũng giới hạn một tài khoản khi tham gia khóa học tại website này..
 4. Lamvideo.net không dành cho trẻ em. Chỉ những người từ 18 tuổi mới có quyền truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web này..

API 

 1. API được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có”.
 2. API có thể được lamvideo.net sửa đổi bất kỳ lúc nào.
 3. Lamvideo.net có quyền giới hạn số lượng yêu cầu API trong các trường hợp lạm dụng hoặc lạm dụng API.
 4. Lamvideo.net bảo lưu quyền hạn chế các tài khoản hoặc địa chỉ IP lạm dụng API.

Thanh toán

 1. Bạn không phải thanh toán chi phí cho những thông tin, tài nguyên chia sẻ có từ ‘miễn phí” trên trang web này.
 2. Các khóa học sẽ được kích hoạt ngay sau khi chúng tôi nhận được xác thực về khoản thanh toán của bạn.

Thay đổi 

 1. Bạn có thể thay đổi lựa chọn khóa học của mình từ khóa này chuyển sang khóa học khác trên trang Lamvideo.net. 
 2. Sau khi thay đổi, bạn sẽ được thanh toán theo mức giá của khóa mới. 
 3. Nếu khoản chi phí bằng nhau thì bạn không phải thanh toán thêm. 
 4. Nếu chi phí khóa học mới cao hơn thì bạn vui lòng bổ sung thêm phần chi phí còn thiếu. 
 5. Nếu chi phí khóa mới ít hơn thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại phần tiền chênh lệch cho bạn. Hoặc nếu bạn muốn thì có thể chuyển thanh toán cho việc mua nhạc bản quyền, tài nguyên phục vụ dựng video.

Chính sách hoàn lại tiền

 1. Chúng tôi có chính sách hoàn lại tiền nếu bạn không hài lòng với khóa học.  
 2. Không hoàn lại tiền trong trường hợp người dùng đã sử dụng xong dịch vụ. Chúng tôi sẽ đánh giá tùy từng trường hợp cụ thể. 
 3. Để yêu cầu hoàn lại tiền, hãy liên hệ với chúng tôi trong vòng 10 ngày kể từ ngày thanh toán và nêu rõ lý do yêu cầu của bạn.
 4. Nếu bạn không nhận được e-mail phản hồi (có thể do lỗi kỹ thuật), bạn có trách nhiệm liên hệ tới email: nam@adcentral.vn trong vòng 2 ngày để xác nhận rằng Lamvideo.net đã nhận được yêu cầu của bạn.

Hủy bỏ và chấm dứt 

 1. Mọi hành vi lạm dụng dịch vụ sẽ dẫn đến việc tài khoản của bạn bị chấm dứt. Lamvideo.net có quyền quyết định những gì được coi là lạm dụng dịch vụ.
 2. Trong trường hợp nội dung khóa học bị quay màn hình, dowload, coppy để phát tán ra bên ngoài, người vi phạm sẽ bị chấm dứt vĩnh viên và phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Các thay đổi 

 1. Các Điều khoản Dịch vụ này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. 
 2. Điều khoản dịch vụ hiện tại có thể được xem ở:

Khước từ

 1. Dịch vụ của lamvideo.net được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có”.
 2. Lamvideo.net có quyền thêm, bớt và sửa đổi các nội dung của khóa học, thay đổi các tính năng, các loại tài khoản, chi phí.
 3. Làm video.net có quyền ngừng cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào, sau 30 ngày thông báo qua e-mail.
 4. Lamvideo.net có quyền thay đổi giá của khóa học và bất kỳ dịch vụ bổ sung nào được kết nối vào bất kỳ lúc nào.

Trách nhiệm 

 1. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Lamvideo.net sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên nào. Chúng tôi chi cung cấp dịch vụ khóa học đơn thuần.
 2.  Bất kỳ quyết định hoặc khiếu nại nào bạn đưa ra dựa trên dữ liệu từ dịch vụ của lamvideo.net là trách nhiệm duy nhất của bạn. Lamvideo.net sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định hoặc khiếu nại nào như vậy.
 3. Lamvideo.net sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, dù bạn có hay không biết. 
 4. Lamvideo.net tuân thủ theo Điều 37 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, người bán hàng trên các website phải có trách nhiệm:
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ như giá cả, phương thức vận chuyển, giao nhận và thanh toán;
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin hàng hóa, dịch vụ;
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Tuân thủ quy định về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Bồi thường

 1. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Lamvideo.net hoặc bên khác phải chịu do người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn cũng không được sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác mà không được phép của chủ tài khoản.
 2. Bạn phải bồi thường những tổn thất do hành vi phát tán nội dung khóa học ra bên ngoài, cho bên thứ ba mà không được sự cho phép của Lamvideo.net.
 3. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Lamvideo.net về hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác mà bạn biết.
0/5 (0 Reviews)
X