Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ của Adcentral – Công ty quản lý vận hành website này.

Có hiệu lực kể từ ngày 18/9/2021, áp dụng tại: Việt Nam

Tổng quan về điều khoản dịch vụ

Mọi người thường rất dễ bỏ qua những quy định trong Điều khoản dịch vụ, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn tham gia các khóa học tại website này.

Ngoài các điều khoản này, chúng tôi cũng ban hành Chính sách riêng tưChính sách bảo mật. Đây là một chính sách bạn nên đọc để hiểu rõ hơn.

Khi tham gia khóa học trên trang web lamvideo.net, một dịch vụ của Adcentral, bạn đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ để đảm bảo bạn hiểu rõ các điều kiện sử dụng dịch vụ của mình.


Nhà cung cấp dịch vụ khóa học

Pháp nhân dưới đây cung cấp các dịch vụ khóa học làm video của Adcentral và ký kết hợp đồng với bạn:

Công ty Adcentral
Công ty được thành lập năm 2009 và hoạt động theo luật pháp Việt Nam.

09/205 Đình Hương, P. Đông Cương
TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Việt Nam

Trách nhiệm của Adcentral

Cung cấp các Khóa học làm video hữu ích

Adcentral cung cấp các khóa học chịu sự điều chỉnh của điều khoản này bao gồm:

 • Khóa học làm video doanh nghiệp
 • Khóa học edit video trên máy tính

Các khóa học của chúng tôi được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bạn.

Cải thiện chất lượng khóa học của Adcentral

Adcentral liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các khóa học. Trong quá trình cải tiến liên tục đó, đôi khi chúng tôi sẽ bổ sung, thay đổi, xóa các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn đối với khóa học, cung cấp khóa học mới hoặc ngừng cung cấp khóa học cũ…

Nếu Adcentral thực hiện các thay đổi đó mà có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng cung cấp một khóa học, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý. Chúng tôi tạo điều kiện cho bạn cơ hội để lưu trữ những nội dung của bạn trong Tài khoản khóa học mà bạn sở hữu, trừ các trường hợp khẩn cấp, bất khả kháng.


Trách nhiệm của bạn

Bạn có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản này và các điều khoản bổ sung (nếu có).

Quyền mà Adcentral đã cấp cho bạn để sử dụng dịch vụ khóa học của chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là bạn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo các điều khoản này.

Sử dụng tài khoản trên trang Lamvideo.net

 1. Lamvideo.net không được sử dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt nếu có hành vi này.
 2. Việc bảo mật mật khẩu là trách nhiệm của người dùng.
 3. Mỗi người bị giới hạn một tài khoản trên trang Lamvideo. Mỗi cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp cũng giới hạn một tài khoản khi tham gia khóa học tại website này..
 4. Lamvideo.net không dành cho trẻ em. Chỉ những người từ 18 tuổi mới có quyền truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web này..

Thanh toán

 1. Bạn không phải thanh toán chi phí cho những thông tin, tài nguyên chia sẻ có từ ‘miễn phí” trên trang web này.
 2. Các khóa học sẽ được kích hoạt ngay sau khi chúng tôi nhận được xác thực về khoản thanh toán của bạn.

Thay đổi 

 1. Bạn có thể thay đổi lựa chọn khóa học của mình từ khóa này chuyển sang khóa học khác trên trang Lamvideo.net. 
 2. Sau khi thay đổi, bạn sẽ được thanh toán theo mức giá của khóa mới. 
 3. Nếu khoản chi phí bằng nhau thì bạn không phải thanh toán thêm. 
 4. Nếu chi phí khóa học mới cao hơn thì bạn vui lòng bổ sung thêm phần chi phí còn thiếu. 
 5. Nếu chi phí khóa mới ít hơn thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại phần tiền chênh lệch cho bạn. Hoặc nếu bạn muốn thì có thể chuyển thanh toán cho việc mua nhạc bản quyền, tài nguyên phục vụ dựng video.

Chính sách hoàn lại tiền

 1. Chúng tôi có chính sách hoàn lại tiền nếu bạn không hài lòng với khóa học.  
 2. Để yêu cầu hoàn lại tiền, hãy liên hệ với chúng tôi trong vòng 07 ngày kể từ ngày thanh toán và nêu rõ lý do yêu cầu của bạn.
 3. Nếu bạn không nhận được e-mail phản hồi (có thể do lỗi kỹ thuật), bạn có trách nhiệm liên hệ tới email: contact@adcentral.vn trong vòng 2 ngày để xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn.
 4. Không hoàn lại tiền trong trường hợp người dùng đã học quá 20% khóa học; Khách hàng không thu xếp được thời học hoặc không muốn học nữa, đưa ra lý do chung chung như: không phù hợp, không làm được theo khóa học…; chưa đọc kỹ thông tin về khóa học (cứ tưởng thế nọ thế kia…); Adcentral giữ toàn quyền quyết định hoàn lại tiền cho khách hàng.

Hủy bỏ và chấm dứt 

 1. Mọi hành vi lạm dụng dịch vụ sẽ dẫn đến việc tài khoản của bạn bị chấm dứt. Chúng tôi có quyền quyết định những gì được coi là lạm dụng dịch vụ.
 2. Trong trường hợp nội dung khóa học bị quay màn hình, dowload, coppy để phát tán ra bên ngoài, người vi phạm sẽ bị chấm dứt vĩnh viên và phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

Các thay đổi 

 1. Các Điều khoản Dịch vụ này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. 
 2. Điều khoản dịch vụ hiện tại có thể được xem ở:

Khước từ

 1. Dịch vụ của lamvideo.net được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có”.
 2. Adcentral có quyền thêm, bớt và sửa đổi các nội dung của khóa học, thay đổi các tính năng, các loại tài khoản, chi phí.
 3. Adcentral có quyền ngừng cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào, sau 30 ngày thông báo qua e-mail.
 4. Adcentral có quyền thay đổi giá của khóa học và bất kỳ dịch vụ bổ sung nào được kết nối vào bất kỳ lúc nào.

Trách nhiệm 

 1. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Adcentral sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên nào. Chúng tôi chi cung cấp dịch vụ khóa học đơn thuần.
 2.  Bất kỳ quyết định hoặc khiếu nại nào bạn đưa ra dựa trên dữ liệu từ dịch vụ của Adcentral là trách nhiệm duy nhất của bạn. Adcentral sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định hoặc khiếu nại nào như vậy.
 3. Adcentral sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, dù bạn có hay không biết. 
 4. Adcentral tuân thủ theo Điều 37 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, người bán hàng trên các website phải có trách nhiệm:
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ như giá cả, phương thức vận chuyển, giao nhận và thanh toán;
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin hàng hóa, dịch vụ;
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Tuân thủ quy định về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Bồi thường

 1. Bạn phải bồi thường những tổn thất do hành vi phát tán nội dung khóa học ra bên ngoài, cho bên thứ ba mà không được sự cho phép của Adcentral.
 2. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Adcentral về hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác mà bạn biết.
5/5 (1 Review)
X