Courses by InstructorBase

Name

Lê Nam

Bio

Lê Nam là tác giả của Khóa học làm video dành cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền hình chuyên nghiệp, đặc biệt với vai trò chủ doanh nghiệp, Lê Nam sẽ giúp bạn biết cách tạo ra những video chuyên nghiệp, phục vụ cho công việc và kinh doanh. Bạn hoàn toàn chủ động sản xuất nội dung mà không phải bỏ tiền thuê làm dịch vụ tốn kém nữa.

Location

Thanh Hóa, Việt Nam

X